La Unitat de Biomarcadors i Susceptibilitat (UBS) té per objectiu descobrir i validar biomarcadors moleculars en càncer, amb implicacions per al diagnòstic, pronòstic i resposta al tractament. La Unitat té una amplia experiència en investigar com la genètica, la immunologia, el metabolisme, el microbioma, la dieta i els estils de vida influencien el risc, pronòstic i la resposta al tractament del càncer gastrointestinal. La Unitat també està a càrrec de la coordinació de l’ICO Biobanc (IBB), estructura de suport a la recerca clínica i epidemiològica que facilita l’adquisició i preservació de mostres biològiques.

La Unitat té dues seccions: Epidemiologia Genètica,  i Heterogeneïtat del Càncer i Immunogenòmica.

Línies de treball de la UBS:

  • Interacció microbioma-hoste i càncer
  • Interacció entre variants genètiques i factors de risc ambientals en càncer
  • Optimització del cribratge de càncer
  • Càncer pancreàtic
  • Heterogeneïtat molecular i crosstalk entre cèl·lules cancerígenes i microambient 
  • Tractaments de bloqueig immunitari i biomarcadors predictius
  • Vacunes basades en neoantígens