Unitat de Bioinformàtica per a l'Oncologia de Precisió

La Unitat de Bioinformàtica per a l’Oncologia de Precisió (UBOP)  té com a principal objectiu aplicar la bioinformàtica per tal de contribuir al desenvolupament i implantació de l’oncologia de precisió en la pràctica clínica, de manera que els pacients puguin rebre els tractaments més adequats en funció de les característiques moleculars dels seus tumors.

La UBOP opera en els àmbits de la recerca i la clínica. Específicament, coordina les anàlisis bioinformàtiques del diagnòstic molecular avançat amb seqüenciació de les alteracions somàtiques i de línia germinal, que es porten a terme a l’ICO-HUB. Addicionalment, la UBOP també contribueix de manera activa al desenvolupament i disseminació de la bioinformàtica i l’oncologia de precisió en el campus de Bellvitge a través de les línies d’acció detallades a continuació.

Línies de treball clíniques / atenció sanitària:

Línies de recerca: