Les unitats

El Programa d'Analítica de Dades Oncològiques compta amb les següents unitats: