Unitat de Resultats en Oncologia

La Unitat de Resultats en Oncologia (URO) té com a objectiu aplicar tècniques analítiques de ciència de dades – aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial- per identificar patrons en dades de pacients i obtenir indicadors de resultats oncològics.

Línies de treball de la URO: