Validació de nous Biomarcadors per al Diagnòstic Precoç del Càncer Colorrectal


Títol:

Validació de nous Biomarcadors per al Diagnòstic Precoç del Càncer Colorrectal

Objectiu:

Els objectius principals del projecte: construir una plataforma de validació de biomarcadors amb mostres biològiques d’alta qualitat I amb informació clínica completa que permetin la validació de marcadors múltiples en diferents fases; validar biomarcadors identificats en el projecte COLONOMICS i demostrar-ne la seva utilitat pel diagnòstic precoç; caracteritzar els mecanismes pels quals alguns gens es revelen útils com a biomarcadors de diagnòstic i avançar en el coneixement dels mecanismes moleculars del càncer.

Entitat finançadora:

Fundació Olga Torres (FOT)

IP: M Crous i V Moreno