Using functional genomics to inform gene environment interactions for colorectal cancer (FIGI)


PI: Urlike Peters, Fred Hutchinson Cancer Research Center

Durada del projecte: 23.09.2016 – 31.08.2021

Referència: NIH R01CA201407

El càncer colorectal (CCR) és una malaltia complexa amb factors genètics (G) i ambientals (E) que contribueixen a la susceptibilitat. L’escaneig de la interacció GxE de genoma (GWIS) pot ajudar a identificar nous loci de susceptibilitat i interaccions GxE biològicament significatives que apunten a nous mecanismes cancerígens. En aquest projecte, contribuïm a combinar els recursos de tres consorcis CCR existents (aproximadament 53.600 casos i 52.400 controls d’ascendència europea): el Registre Familiar del Càncer Colorectal (CCFR), l’Estudi Transdisciplinari del Càncer Colorectal (CORECT), i el Consorci de Genètica i Epidemiologia de Càncer Colorectal (GECCO) per a proves d’interacció amb 8 factors ambientals i d’estil de vida: alcohol, calci, folat, teràpia de reemplaçament d’hormones, medicaments antiinflamatoris no esteroïdals (AINES), carn vermella, carn processada i tabaquisme.

Aquest estudi incorpora dades genòmiques funcionals i aplica nous mètodes estadístics per investigar la interacció entre variants rares i comunes en tot el genoma i vuit factors ambientals i de risc de vida per CRC. Els nostres resultats contribuiran a identificar mecanismes cancerígens i, a la vegada, possibles objectius per a futures intervencions. També poden ajudar a millorar les estratègies actuals per prevenir CCR.