The Epidemiology of Immune Responses in Colorectal Cancer


 

 

Títol: The Epidemiology of Immune Responses in Colorectal Cancer
Objectiu: Projecte finançat pel National Cancer Institute dels EEUU. Liderat pel Dr. Steve Gruber de la Universitat del Sud de Califòrnia. El projecte té com a objectiu analitzar el paper dels linfocits infiltrants de tumors amb factor pronòstic en el càncer colorrectal.
Entitat finançadora: National Cancer Institute
IP: S Gruber
I: V Moreno