Càncer Hereditari: diagnòstic i aplicacions terapèutiques


Títol:

Càncer Hereditari: diagnòstic i aplicacions terapèutiques

Objectiu:

Estratègia de recerca multigrup per a millorar el diagnòstic de càncer hereditari a través de sequències de next-generation d’enfocaments que identifiquen mutacions conegudes i noves.

Entitat finançadora:

AECC

IP:

G Capella

I:

V Moreno