Grup consolidat de Recerca en “Etiopatogènia del Càncer Colorectal”


 Entitat finançadora: AGAUR (2017SGR723)

IP: V. Moreno

 

El grup té com a principal línia d’investigació la cerca de marcadors genètics i moleculars útils per el diagnòstic precoç, pronòstic, predicció de resposta terapèutica i identificació de dianes terapèutiques en càncer colorectal. Aquesta cerca parteix d´un disseny epidemiològic i clínic elaborat, amb mostres biològiques i informació clínica d´alta qualitat i empra les tecnologies més actuals d´anàlisi massiu d´aspectes genètics: microarrays d’alta densitat i ultra seqüenciació del DNA i RNA. Participen epidemiòlegs, oncòlegs, cirurgians, biòlegs, estadístics i bioinformàtics.