GEUS-LB: Desenvolupament d’un kit basat en el sistema GEUS per al diagnòstic del càncer a partir de biòpsies líquides.


Projecte finançat en la convocatòria REPTES-Col·laboració, en col·laboració amb l’empresa Aniling (L. Coll; coordinadors), Institut Català d’Oncologia – ICO (V. Moreno) i l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol – IGTP (M.A. Peinado). L’objectiu general del consorci és el desenvolupament i validació d’un sistema d’anàlisi genòmica i epigenòmic a partir de biòpsia líquida basat en la tecnologia GEUS de Aniling S.L. Aquesta tecnologia permetria obtenir informació genètica i epigenètica d’alta qualitat i en un format integrat, accedint a tot el potencial de la biòpsia líquida.

El projecte comprèn el desenvolupament d’un prototip experimental (kit + plataforma), amb la definició i execució d’un cas d’ús en què es mostri el potencial de la tecnologia en l’àmbit de la medicina, en el càncer de còlon en particular.

El Dr. Moreno i el seu equip obtindran les mostres biològiques i la informació epidemiològica de donants sans i amb càncer colorectal. Les biòpsies líquides es processaran amb el kit desenvolupat, que permetrà la identificació i classificació de factors genètics i epigenètics per a la medicina personalitzada en càncer colorectal, amb potencial utilitat diagnòstica i / o pronòstica.

 

Entitat finançadora: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats; Unió Europea

Ref: RTC-2017-6685-1

Coordinador: Aniling (L. Coll)

Membros de Consortium: ICO (V. Moreno), IGTP (M.A. Peinado)

 

El ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, dins el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica d’Innovació 2013-2016, va concedir ajuda al projecte “Desenvolupament d’un kit basat en el sistema GEUS per al diagnòstic del càncer a partir de biòpsies líquides.” liderat per Aniling SL. amb numero d’Expedient RTC-2017-6685-1. Aquest projecte ha estat finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats dins del subprograma REPTES-COL·LABORACIÓ, Convocatòria 2017. El projecte està cofinançat per la Unió Europea amb l’objectiu de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.