GEUS, Development of technology for the unified analysis of genome and epigenome with high precission


Títol:

GEUS, Development of technology for the unified analysis of genome and epigenome with high precission

Objectiu:

Es tracta d’un projecte finançat en la convocatòria RETOS, en col·laboració amb l’empresa Aniling (L.Coll) i l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (M.A. Peinado). El projecte té com a objectiu desenvolupar eines bioinformàtiques per analitzar la metilació de l’ADN a partir de dades de seqüenciació de bisulfit.

Entitat finançadora: RETOS RTC-2015-3867-1

IP: Col·laboració entre Aniling (L. Coll) i  IMPPC (MA Peinado)

I: V Moreno


ICO participa en el projecte GEUS: GEUS, desenvolupament de tecnologia per l’anàlisi unificat de genoma i epigenoma d’alta precisió (RTC-2015-3867-1), liderat per ANILING, S.L. i en el que també participen FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE MEDICINA PREDICTIVA I PERSONALITZADA DE CÀNCER, i l’INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. El projecte ha rebut la financiació del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD i la UNION EUROPEA (FEDER), mitjançant el subprograma RETOS COLABORACIÓN