A Pilot Project for Personalized Cancer Medicine: ONCOPROFILE


Títol:

A Pilot Project for Personalized Cancer Medicine: ONCOPROFILE

Objectiu:

Aquest projecte pretén combinar anàlisis bioinformàtiques de omics dades amb models animals de tumors per a identificar els factors determinants de l’eficàcia de la quimioteràpia o la resistència i provar un model de teràpia oncològica personalitzada.

Entitat finançadora:

Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social, Instituto de Salud Carlos III

IP:

M Esteller

I:

V Moreno