Back Members
Àrea principal d'investigació: la comprensió de complexitat biològica en el fons del càncer i el microambient tumoral, amb l'objectiu final de trobar biomarcadors útils per al control del càncer. En l'actualitat, Rebeca està tractant d'estratificar els pacients amb càncer colorectal en base de les característiques moleculars i el nivell d'infiltració limfocítica en els seus tumors. A més, la tècnica NGS s'ha utilitzat per identificar mutacions immunològics susceptibles d'activar el sistema immunològic dels pacients i que es poden utilitzar com a vacuna contra el càncer. Un estudi preclínic en ratolins està en curs.
CÀNCER, BIOLOGIA MOLECULAR I CEL·LULAR, BIOINFORMÀTICA, BIOLOGIA DE SISTEMES, XARXES D'INTERACCIÓ, INTEGRACIÓ DE DADES DELS OMICS, BIOMARCADORS

FORMACIÓ

2013 – Postgrau online en Bioestadística de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

2009 – PhD en Biologia, Universitat de Barcelona (UB), Barcelona.

2005 – Màster en Bioinformàtica, Universitat Internacional d’Andalusia (UNIA).

2005 – Màster en Biotecnologia, Universitat de Barcelona (UB), Barcelona

2003 – Llicenciada en Biologia, Universitat de Barcelona (UB), Barcelona.

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

2010 – act: Investigadora postdoctoral a la Unitat de Biomarcadors i Susceptibilitat, Institut Català d’Oncologia (ICO), Barcelona.

2005 – 2009: Estudiant Predoctoral en el Laboratori d’Oncologia Molecular, Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Barcelona.

 

ALTRES

31 publicacions científiques (peer-review).

35 posters en reunions nacionals i internacionals.

2012-act: Revisor a la revista “Clinical and Translational Oncology”

2011-act: Membre de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA)

2011-act: Membre del “European Association for Cancer Research” (EACR)

2010 – Beca post-doctoral de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

2007 – Beca de viatge per presentar una comunicació (pòster) en conferència MetaBre / Brecosm sobre càncer de mama i metàstasi (Roma, Italia).

 

PATENTS
  • Pamplona R, Sierra A, Oliva B, Moreno V, Gil JM

Method for determining the risk of developing brain metastasis and a kit to carry out said method

PCT/EP2010/057947

Priority Data: P 200930294 10.06.2009 ES

 

  • Moreno V, Crous-Bou M, Sole X, Cordero D, Berenguer A, Guino E, Sanz-Pamplona R

Serum biomarker for diagnosing colorectal cancer

Registro: EP2680003 A1, Priority date 28/06/12, published 01/01/2014

Titular: IDIBELL, ICO, UB

 

PUBLICACIONS SELECCIONADES

  • Mutanome and expression of immune response genes in microsatellite stable colon cancer.

Sanz-Pamplona R, Gil-Hoyos R, López-Doriga A, Alonso MH, Aussó S, Molleví DG, Santos C, Sanjuán X, Salazar R, Alemany R, Moreno V. Oncotarget. 2016 Apr 5;7(14):17711-25.

 

  • Algorithmic methods to infer the evolutionary trajectories in cancer progression.

Caravagna G, Graudenzi A, Ramazzotti D, Sanz-Pamplona R, De Sano L, Mauri G,Moreno V, Antoniotti M, Mishra B.  Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Jul 12;113(28):E4025-34.

 

  • Exome Sequencing Reveals AMER1 as a Frequently Mutated Gene in Colorectal Cancer.

Sanz-Pamplona R, Lopez-Doriga A, Paré-Brunet L, Lázaro K, Bellido F, Alonso MH, Aussó S, Guinó E, Beltrán S, Castro-Giner F, Gut M, Sanjuan X, Closa A, Cordero D, Morón-Duran FD, Soriano A, Salazar R, Valle L, Moreno V. Clin  Cancer Res. 2015 Oct 15;21(20):4709-18

 

  • Intrinsic cancer subtypes–next steps into personalized medicine.

Santos C, Sanz-Pamplona R, Nadal E, Grasselli J, Pernas S, Dienstmann R, Moreno V, Tabernero J, Salazar R.  Cell Oncol (Dordr). 2015 Feb;38(1):3-16. Review.

 

  • Aberrant gene expression in mucosa adjacent to tumor reveals a molecular crosstalk in colon cancer.

Sanz-Pamplona R, Berenguer A, Cordero D, Molleví DG, Crous-Bou M, Sole X, Paré-Brunet L, Guino E, Salazar R, Santos C, de Oca J, Sanjuan X, Rodriguez-Moranta F, Moreno V. Mol Cancer. 2014 Mar 5;13:46.