Els dies 17 i 18 d’octubre s’ha realitzat la reunió anual de l’acció estratègica GenRisk a Pamplona, ​​en la qual han participat investigadors de 14 grups de la institució CIBERESP.

D’inici, s’ha presentat el seguiment del primer any del projecte GenRisk-Càncer, finançat per la Fundació Científica de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC). El projecte GenRisk-Càncer, del qual l’investigador principal n’és Víctor Moreno, té com a objectiu principal millorar la prevenció del càncer a través d’estratègies personalitzades. Mitjançant l’anàlisi de les dades genètiques i d’estil de vida es pretén elaborar models de risc i definir millores en les estratègies de cribratge per a la prevenció del càncer. Durant el primer any s’han reunit 6.375 mostres de DNA, amb les que es realitzarà una anàlisi del genoma complet, per combinar les dades amb altres 2.463, les quals ja disposen d’aquestes dades. En conjunt, serà l’estudi més gran amb dades genètiques en pacients amb càncer a Espanya.

A més de comentar l’evolució del projecte GenRisk-Càncer, també hi ha hagut una sessió sobre estudis genòmics en malalties diferents al càncer, en la qual Dolors Corella i Cristina Razquin han realitzat sengles presentacions sobre l’assaig PREDIMED.

En la segona jornada, s’ha realitzat una sessió sobre grans cohorts amb dades genòmiques: Klaudia Walter, del Wellcome Sanger Institute, ha fet una presentació sobre cohorts multidimensionals en la medicina de precisió; Rafael de Cid ha presentat el projecte GCAT, estudi que pretén comprendre els factors genètics i ambientals que influeixen en l’aparició de malalties cròniques; finalment, Eric Duell ha parlat del projecte PanScan-PanC4, un consorci de diversos estudis, els investigadors del qual pretenen conèixer l’etiologia i història natural del càncer de pàncrees.

També hi ha hagut cabuda per a un taller educacional sobre explotació de dades òmics en bases de dades públiques, impartit per Juan Ramón González, investigador de l’ISGlobal.

Finalment, els participants han reflexionat sobre els següents passos a prendre en l’acció estratègica GenRisk.

No Comment

Comments are closed.