COLONOMICS: Integració de les bases moleculars del càncer colorrectal per a la detecció i validació de nous biomarcadors


Títol: COLONOMICS: Integració de les bases moleculars del càncer colorrectal per a la detecció i validació de nous biomarcadors
Objectiu: Aquest projecte té com a objectiu, mitjançant l’ús de mètodes de biologia de sistemes, integrar dades d’expressió de RNA i microRNAs, metilació, variació estructural i mutacions somàtiques en el DNA, amb la finalitat d’indentificar nous biomarcadors pel diagnòstic i pronòstic del càncer colorrectal. Addicionalment, s’aplicaran de forma seqüencial una sèrie de passos de validació per a reduir la llista de candidats i finalment les millores opcions seran validades en una gran cohort de pacients i controls sans.
Entitat finançadora: FIS/ISCIII
IP: V Moreno
web:  www.colonomics.org