El Programa d’Anàlisi de Dades en Oncologia (PADO) de l’ICO-IDIBELL, dirigit pel Dr. Victor Moreno, organitza un curs en l’àmbit de COST Action “TRANSCOLONCAN”: Identificació de biomarcadors a través de la investigació traslacional per a la prevenció i l’estratificació del càncer colorectal.

Un total de 25 estudiants de diferents instituts europeus han participat en aquest esdeveniment els dies 21 al 23 de gener a les instal·lacions de l’ICO. TRANSCOLONCAN Action (https://www.transcoloncan.eu/) té com a objectiu utilitzar la investigació traslacional innovadora per identificar biomarcadors de càncer colorectal per a la medicina personalitzada per a la millora del cribratge, la detecció primerenca i el seguiment de malalties, així com la caracterització funcional avançada de les variants genètiques i els nous enfocaments terapèutics. En reunir als participants de diferents països, la COST Acció facilita la interacció i col·laboració de la recerca entre els grups de recerca i les empreses interessades en els objectius descrits.

El Dr. Moreno, amb l’ajuda de part del seu equip (R. Carreras, F. Alarcón, H. Alonso, A. Díez) imparteix teoria i pràctica de models predictius: estratègies d’anàlisi, preprocessament de dades, estadístiques, bootstrapping, regressió logística , elastic nets, random forests, Mendalian randomization, càlcul de scores de risc genètic, creació de models de risc genètic i integració de GWAS i dades d’expressió gènica.

Ha estat finançat pel Programa Marc Horitzó 2020 de la Unió Europea.

No Comment

Comments are closed.