En aquest treball, s’han analitzat, per mitjans computacionals, la relació entre canvis en el número de còpies de l’ADN (“copy number aberrations”) i la variació en l’expressió gènica en les nostres mostres de Colonomics. Com a novetat respecte d’altres treballs, s’ha tingut en compte el component estromal de la mostra. A més, es va realitzar un sub-estudi categoritzant les mostres analitzades segons el seu subtipus CMS. Es va trobar una gran heterogeneïtat d’alteracions entre mostres. A més, aquestes aberracions en número de còpia tenen un gran impacte en l’expressió gènica i contribueixen a desregular vies de senyalització rellevants en càncer de còlon. Finalment, creiem que és important considerar la puresa del tumor per poder calcular d’una manera precisa els canvis de número de còpia en mostres tumorals, donada la natura diploide de les cèl·lules estromals infiltrants.

L’article va ser publicat al British Journal of Cancer, amb Ma Henar Alonso com a autor principal.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28683472

No Comment

Comments are closed.