Nous loci de susceptibilitat genètica comuna per al càncer colorectal

La predisposició genètica és un factor de risc important per al càncer colorectal (CCR), com ho demostra l’elevada freqüència d’aquesta malaltia en les famílies afectades. A més de les diverses mutacions conductores conegudes dels gens clau implicats en la tumorogènesi, també existeixen polimorfismes genètics comuns implicats en el CCR. Cada un d’aquests polimorfismes confereix un […]

Read More

Possible role of chondroitin sulphate and glucosamine for primary prevention of colorectal cancer. Results from the MCC-Spain study

Encara no s´ha trobat un agent de quimioprevenció amb càncer colorrectal eficaç i segur. Amb aquest treball es pretén avaluar l’associació entre l’ús de glucosamina i / o sulfat de condroitina i el risc de càncer colorectal (CCR) a l’estudi MCC-Espanya, un estudi de casos i controls realitzat a Espanya que inclou 2140 casos de […]

Read More

Risk Model for Colorectal Cancer in Spanish Population Using Environmental and Genetic Factors: Results from the MCC-Spain study

El cribratge del càncer colorectal (CCR) de la població de risc mitjà només s’indica segons l’edat. El nostre objectiu és elaborar un model per estratificar el risc de CCR mitjançant la incorporació de dades ambientals i polimorfismes de nucleòtids únics (SNP). L’estudi de casos i controls de l’MCC-Espanya va incloure 1336 casos de CRC i […]

Read More

Comprehensive analysis of copy number aberrations in microsatellite stable colon cancer in view of stromal component

En aquest treball, s’han analitzat, per mitjans computacionals, la relació entre canvis en el número de còpies de l’ADN (“copy number aberrations”) i la variació en l’expressió gènica en les nostres mostres de Colonomics. Com a novetat respecte d’altres treballs, s’ha tingut en compte el component estromal de la mostra. A més, es va realitzar […]

Read More

Prova

lllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll

Read More

El virus del papil·loma humà que provoca càncer es va originar per la transmissió sexual dels neandertals

L’estudi ha estat dirigit des de l’Institut Català d’Oncologia i s’ha publicat a la revista internacional Molecular Biology and Evolution. Aquest nou estudi de l’Institut Català d’Oncologia ha descobert que un llinatge del virus del papil·loma particular, associat amb càncers anus genitals, és molt probable que s’originés a través de la transmissió sexual des dels […]

Read More

El virus del papil·loma humà que provoca càncer es va originar per la transmissió sexual dels neandertals El virus del papil·loma humà que provoca càncer es va originar per la transmissió sexual dels neandertals

L’estudi ha estat dirigit des de l’Institut Català d’Oncologia i s’ha publicat a la revista internacional Molecular Biology and Evolution. Aquest nou estudi de l’Institut Català d’Oncologia ha descobert que un llinatge del virus del papil·loma particular, associat amb càncers anus genitals, és molt probable que s’originés a través de la transmissió sexual des dels […]

Read More

Altered pathways and colorectal cancer prognosis

A l’article Altered pathways and colorectal cancer prognosis, publicat a la revista BMC Med i signat per Víctor Moreno i Rebeca Sanz es comenten els resultats publicats per Slattery et al. en el seu article “Improved survival among colon cancer patients with increased differentially expressed pathways”. Els autors descriuen un anàlisi d’expressió gènica diferencial entre teixit tumoral i teixit […]

Read More