Altered pathways and colorectal cancer prognosis


A l’article Altered pathways and colorectal cancer prognosis, publicat a la revista BMC Med i signat per Víctor Moreno i Rebeca Sanz es comenten els resultats publicats per Slattery et al. en el seu article “Improved survival among colon cancer patients with increased differentially expressed pathways”. Els autors descriuen un anàlisi d’expressió gènica diferencial entre teixit tumoral i teixit normal adjacent, basat en rutes cel·lulars. Els autors reporten vies com a cicle cel·lular, algunes relacionades amb el metabolisme i la via de Wnt com associades a pronòstic en càncer de còlon. Pensem que aquesta és una aproximació interessant, ja que tumors com alteracions en diferents gens poden tenir alterada una mateixa via a diferents nivells i per tant compartir fenotip. No obstant, també creiem que aquests resultats necessiten estar validats en un conjunt de dades independents per demostrar la seva utilitat.

No Comment

Comments are closed.