La Unitat de Resultats en Oncologia té com a objectiu aplicar tècniques analítiques de ciència de dades – aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial- per identificar patrons en dades de pacients i obtenir indicadors de resultats oncològics.

Línies de treball de la URO:

  • Anàlisi de resultats dels pacients de l’ICO.
  • Aprenentatge automàtic per al modelatge del risc i la predicció de resultats
  • Aplicacions de la intel·ligència artificial a la solució de problemes de càncer