La Unitat de Bioinformàtica per a l’Oncologia de Precisió (UBOP)  té com a principal objectiu aplicar la bioinformàtica per tal de contribuir al desenvolupament i implantació de l’oncologia de precisió en la pràctica clínica, de manera que els pacients puguin rebre els tractaments més adequats en funció de les característiques moleculars dels seus tumors.

La UBOP opera en els àmbits de la recerca i la clínica. Específicament, coordina les anàlisis bioinformàtiques del diagnòstic molecular avançat amb seqüenciació de les alteracions somàtiques i de línia germinal, que es porten a terme a l’ICO-HUB. Addicionalment, la UBOP també contribueix de manera activa al desenvolupament i disseminació de la bioinformàtica i l’oncologia de precisió en el campus de Bellvitge a través de les línies d’acció detallades a continuació.

Línies de treball clíniques / atenció sanitària:

  • Disseny d’eines bioinformàtiques i computacionals per l’anàlisi de panells de gens amb seqüenciació NGS per tal d’ajudar en el diagnòstic oncològic i en la presa de decisions per al tractament dels pacients, tant a nivell de càncer somàtic com de càncer hereditari.
  • Anàlisis bioinformàtiques pel diagnòstic molecular de pacients amb malalties minoritàries, en conjunció amb l’HUB.

Línies de recerca:

  • Identificació de biomarcadors per la classificació molecular i predicció de resposta al tractament en càncer de pulmó i mesotelioma pleural maligne.
  • Desenvolupament de noves metodologies bioinformàtiques per a l’estratificació dels pacients oncològics per a una millor definició del seu pronòstic i la seva resposta al tractament.
  • Desenvolupament de noves metodologies bioinformàtiques per identificar noves alternatives terapèutiques en pacients oncològics.
  • Desenvolupament de noves aproximacions per estendre l’oncologia de precisió a múltiples tipus de dades òmiques.
  • Establir col·laboracions estretes amb els oncòlegs clínics i els biòlegs moleculars de l’ICO i d’altres institucions amb l’objectiu de crear sinèrgies i desenvolupar projectes de recerca en comú en el camp de l’oncologia de precisió.