Estudi multicèntric sobre els marcadors genètics i metabolòmics per prevenció i pronòstic de 5 dels tumors més freqüents.


Actuar amb major eficàcia abans que el càncer aparegui o quan es troba en els seus estadis inicials no només disminuiria la morbiditat i l’impacte social, sinó que també reduiria el cost sanitari a la nostra població que envelleix. Els programes de prevenció per al càncer de cèrvix, de mama i colorectal ja han demostrat ser una actuació exitosa per reduir la càrrega del càncer. No obstant això, el cribratge avui dia només fa servir l’edat per estratificar la població. Amb aquest projecte volem donar un pas més endavant amb el cribratge de càncer personalitzat. Volem desenvolupar els models de risc de 5 càncers més freqüents, utilitzant les dades genòmiques, metabolòmic i d’estil de vida. Això permetrà detectar la població en alt risc del càncer sobre qual es faria cribratge i eliminació del càncer en el seu estadi inicial i innocu.

El Dr. Moreno lidera el consorci de 15 grups de recerca epidemiològica provenint de 12 províncies espanyoles. El consorci posseeix mostres biològiques, dades epidemiològiques i dietètics de 6.008 casos dels càncers més comuns (colorectal, mama, estómac, pròstata i leucèmia limfocítica crònica) i 4.098 controls de població, provinent de l’estudi MCC-Spain (http: //www.mccspain .org /).

L’objectiu: Amb les mostres i dades de més de 10.000 donants es desenvoluparan i verificaran els models predictius de risc i pronòstic de càncer, utilitzant la metodologia Bioinformàtica innovadora. 

  1. A la població sana (prevenció secundària): estratificar la població basant-se en els models de risc que combinen factors genètics, d’estil de vida i metabolòmics per càncer colorectal, de mama, pròstata, estómac i leucèmia limfocítica crònica.
  2. En els pacients amb càncer de mama, pròstata i colorectal (prevenció terciària): Millorar el pronòstic i reduir la recurrència del càncer utilitzant models de pronòstic basats en dades genètiques, metabòliques i epidemiològiques.

Fases del projecte:

  • Anàlisi genètica de totes les mostres de l’estudi (SNPs – GWAS)
  • Anàlisi metabolòmic (s’analitzaran els metabòlits característics en sang, exposicions externes que penetren al cos, nutrició, etc …)
  • Anàlisi d’associació per a cada càncer, entre genoma i (a) dieta, (b) exercici físic i índex de massa corporal, (c) alcohol i tabac, (d) exposició ambiental, (i) exposició ocupacional, (d) medicaments , (f) infeccions, (g) metalls, (h) hormones (i) metaboloma
  • anàlisi de causalitat utilitzant “Mendelian randomization”
  • construcció de models de risc per als 5 càncers
  • construcció de models de pronòstic per als 3 càncers – CCR, mama, pròstata
  • Avaluació econòmica del cribratge personalitzat (basat en els models de riscos elaborats a dalt)
  • Estudi de validació amb les bases de dades independents públiques

Projecte finançat per la “Fundació Científica de l’Associació Espanyola Contra el Càncer” i  Genrisk, subprograma de CIBERESP.