FORMACIÓ

 

2001: Diplomada universitària en Infermeria per la Universitat de Vic

2013: Màster en farmacoteràpia per Infermeria (Universitat de València)

2015: Postgrau en Cures del Pacient Onco-hematològic (Universitat de Barcelona)

2016: Llicència d’operador d’instal.lacions radioactives

2017: Postgrau en Atenció Infermera en Cures pal.liatives (Universitat de Barcelona)

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

2017 a l’actualitat: Infermera de la Unitat de Biomarcadors i Susceptibilitat de l’Institut Català d’oncologia, col·laborant a l’estudi COLSCREEN: projecte de recerca per a millorar la detecció precoç del càncer, i a l’estudi CriPrev.

2007-2017:   Infermera assistencial a la unitat d’Oncologia, Unitat de Curta Estada d’Urgències i Hospital de dia, a l’Institut Català d’Oncologia.

2016: Investigadora associada en el projecte “Investigación evaluativa de los Servicios de salud en pacientes con insuficiencia cardiaca”.

2013: Investigadora associada (de camp) en el projecte d’investigació: “Estudio de fase III multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia, Seguridad y tolerabilidad de serelaxina añadida a la terapia de referencia en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda”.

2007-2012: Infermera ABS Martorell Rural i Urbà.

2001-2007: Infermera UCI i Urgències Hospital Clínica Quirón, Barcelona.