Back Members
David Cordero està aplicant les metodologies de bioinformàtica, bioestadística i biologia de sistemes per millorar la investigació del càncer. Durant els últims anys va estar involucrat en diversos projectes de càncer colorectal analitzant les dades de microarrays i tècniques NGS. El seu treball es centra en la recerca dels nous biomarcadors per a un diagnòstic precoç, així com per a una millor classificació i la teràpia de la malaltia del càncer. Ell creu que el poder de les tècniques de computació de gran rendiment i la gestió de dades massives en genòmica seran útils per estudiar una malaltia tan heterogènia i complexa com el càncer des del punt de vista nou.
CIÈNCIA DE LES DADES DEL CÀNCER, BIOINFORMÀTICA, BIOLOGIA DE SISTEMES, ANÀLISI DE DADES INTEGRADES, ANÀLISI DE NGS I MICROARRAYS, APRENENTATGE AUTOMÀTIC, MINERIA DE DADES, BIOESTADÍSTICA, EPIDEMIOLOGIA GENÈTICA, BIOMARCADORS I SUSCEPTIBILITAT

FORMACIÓ

2016 – PhD en Medicina, Universitat de Barcelona (UB)

2009 – Màster en Biologia del Desenvolupament i Genètica, Universitat de Barcelona (UB)

2007 – Llicenciatura en Ciències Informàtiques, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

2016 – act: Recerca postdoctoral a la Unitat de Biomarcadors i Susceptibilitat, Institut Català d’Oncologia (ICO).

2010 – 2016: Estudiant de doctorat i suport bioinformàtic a la Unitat de Biomarcadors i Susceptibilitat, Institut Català d’Oncologia (ICO).

2007 – 2009: Estudiant de Màster a la Universitat de Barcelona (UB), i suport tècnic per a l’anàlisi de dades en Bioestadística i Bioinformàtica, Institut Català d’Oncologia (ICO).

 

PUBLICACIONS SELECCIONADES

  • Large differences in global transcriptional regulatory programs of normal and tumor colon cells. Cordero D, Solé X, Crous-Bou M, Sanz-Pamplona R, Paré-Brunet L, Guinó E, Olivares D, Berenguer A, Santos C, Salazar R, Biondo S, Moreno V. BMC Cancer. 2014 Sep 24;14:708. doi: 10.1186/1471-2407-14-708.
  • Discovery and validation of new potential biomarkers for early detection of colon cancer. Solé X, Crous-Bou M, Cordero D, Olivares D, Guinó E, Sanz-Pamplona R, Rodriguez-Moranta F, Sanjuan X, de Oca J, Salazar R, Moreno V. PLoS One. 2014 Sep 12;9(9):e106748. doi: 10.1371/journal.pone.0106748.
  • Identification of candidate susceptibility genes for colorectal cancer through eQTL analysis. Closa A, Cordero D, Sanz-Pamplona R, Solé X, Crous-Bou M, Paré-Brunet L, Berenguer A, Guino E, Lopez-Doriga A, Guardiola J, Biondo S, Salazar R, Moreno V. Carcinogenesis. 2014 Sep;35(9):2039-46. doi: 10.1093/carcin/bgu092.
  • Clinical value of prognosis gene expression signatures in colorectal cancer: a systematic review. Sanz-Pamplona R, Berenguer A, Cordero D, Riccadonna S, Solé X, Crous-Bou M, Guinó E, Sanjuan X, Biondo S, Soriano A, Jurman G, Capella G, Furlanello C, Moreno V. PLoS One. 2012;7(11):e48877. doi: 10.1371/journal.pone.0048877. Review.
  • Gene expression differences between colon and rectum tumors. Sanz-Pamplona R, Cordero D, Berenguer A, Lejbkowicz F, Rennert H, Salazar R, Biondo S, Sanjuan X, Pujana MA, Rozek L, Giordano TJ, Ben-Izhak O, Cohen HI, Trougouboff P, Bejhar J, Sova Y, Rennert G, Gruber SB, Moreno V. Clin Cancer Res. 2011 Dec 1;17(23):7303-12. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-11-1570.